Tjänster

Vårt huvudsakliga arbetsområde är nyproduktion av:

  • Bostäder
  • Kontor
  • Industrilokaler
  • Hotell
  • Vi utför även ROT-arbeten

Totalentreprenad

Vi har stor erfarenhet av totalentreprenader där vi kan erbjuda alternativa materialval för att få en bra totalekonomi på projektet med bibehållen kvalitetsnivå.

Se mer under våra referenser.